Category Archives: Gun roinn-seòrsa

Toraidhean Là Twitter na #Gàidhlig 2017| #GaelicTwitterDay 2017 Results

LaNaGaidhlig 2017 Toraidhean.001LaNaGaidhlig 2017 Toraidhean.002gtd - treandadh

Meet @Anndra_MacRae, Official Sponsor of Là na #Gàidhlig 2016

Anndra-Mìcheal MacRae, Goistidh Oifigeil Là na #Gàidhlig 2016

Meet Anndra-Micheal MacRae (21), an Ayrshire-born student of the ‘Gaelic Scotland’ course and a keen Thai boxer. He tells us:

I study BA (Hons) Gaelic Scotland at University of the Highlands and Islands. I’m a South Ayrshire lad and I Thai Box in my spare time. I’m sponsoring Là na #Gàidhlig (Gaelic Twitter Day) because Gàidhlig is extremely important to me and I felt that this was a good opportunity to help expose the language and help keep it alive and kicking.
 Twitter recently introduced animated GIFs, so we decided to give one a shot to reflect Anndra-Mìcheal’s fight to keep the language going :

Organiser of Là na #Gàidhlig (Gaelic Twitter Day), Seumaidh Uallas, is delighted to have Anndra-Mìcheal on board following the recent successful Crowdfunder. He says:

It is great to see a student investing in the event. It’s a great boost for the use of Social Media in helping to keep the Gaelic language alive and in making one of Scotland’s national languages more diverse and internationally accessible. With his Thai boxing skills, I can’t think of no-one better at this moment to help fight the Gaelic cause to keep her alive and kicking!

Là na Gàidhlig (Gaelic Twitter Day) takes place on Thursday, 21st April 2016. The aim of the day is to involve as many people as possible to contribute to Twitter, Instagram and Facebook by using the #Gàidhlig hashtag to help create further awareness of the Scottish Gaelic language.

Seachdain mu dheireadh – Last week’s use of #Gàidhlig

Social Media Alba ®

In preparation for this week’s Latha Twitter na #Gàidhlig (Twitter Day) we thought we should look at the use of the hashtag over the past week to compare:

So on Thursday, let the competition begin!

View original post

@ParlAlba gu bhith a’ gabhail pàirt ann an Latha Twitter na #Gàidhlig 30/4/15

Blog Pàrlamaid na h-Alba

Bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ gabhail pàirt ann an Latha Twitter na Gàidhlig Diardaoin 30 Giblean.  

Bidh Hayley agus sgioba an fhoghlaim air fad a' tweeteadh sa Ghaidhlig Bidh Hayley agus sgioba an fhoghlaim air fad a’ tweeteadh sa Ghaidhlig

’S e amas an latha a bhith a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig anns na meadhanan sòisealta. Bithear a’ tweeteadh an dà chuid anns a’ Ghàidhlig agus mun Ghàidhlig.

Seo an dàrna latha Twitter Gàidhlig agus abair gun robh a’ chiad latha soirbheachail an-uiridh leis na mìltean de tweets ann bho na ceudan de dhaoine is de bhuidhnean.

Bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ gabhail pàirt anns an latha le tweets sa Ghàidhlig an dà chuid bhon chunntas Ghàidhlig againn @ParlAlba ach cuideachd bhon phrìomh chunntas Beurla againn @ScotParl.

latha-gaidhlig-2015

Tha 14 de na comataidhean againn air Twitter agus bidh iad uile a’ gabhail pàirt san latha, a’ coimhead air cuspairean bho stèiseanan rèile gu Bile Cànan Soidhnidh Bhreatainn gu ath-leasachadh nan seirbheisean smàlaidh.

View original post 113 facal eile

Scottish Parliament to take part in Gaelic Twitter day 30/4/15 #gaidhlig

Blog Pàrlamaid na h-Alba

The Scottish Parliament will be taking part in Gaelic Twitter day on Thursday 30 April. 

Twitter Gaelic Language Day

The aim of the day is to encourage the use of Gaelic through social media. Some tweets will be about Gaelic and others in the language.

The Scottish Parliament will be taking part in the day with Gaelic tweets from both our Gaelic account @ParlAlba and our corporate account @ScotParl.

Fourteen of our committees are on Twitter and they will also be taking part in the day, looking at subjects as diverse as social isolation, internationalising Scottish business and fire service reform.

Our Education twitter feed @EducationSP will also be tweeting in Gaelic. Find out the Gaelic names for the visiting schools and learn some education terminology!

Bidh Hayley agus sgioba an fhoghlaim air fad a' tweeteadh sa Ghaidhlig Bidh Hayley agus sgioba an fhoghlaim air fad a’ tweeteadh sa Ghaidhlig

Gaelic Twitter Day presents an opportunity to interact with us in Gaelic, however, don’t forget…

View original post 80 facal eile

Òraid aig a’ Phàrlamaid: Luach nam Meadhanan Sòisealta anns a bhith a’ leasachadh na Gàidhlig

Gaelic Twitter Day was being discussed in the Cross-Party Group for Gaelic meeting at the Scottish Parliament yesterday as part of a presentation made by Jamie Wallace of Social Media Alba.

Seumaidh ®

Rinn mi taisbeanadh an-diugh aig a’ Phàrlamaid mu “Luach nam Meadhanan Sòisealta anns a bhith a’ leasachadh na Gàidhlig”. Bha mi airson na h-òraid seo a dhèanamh anns a’ Ghàidhlig ach bha duilgheadasan ann leis an inneal eadar-theangachaidh mar aon. Mar sin, seo dè bha mi airson ag ràdh – anns a’ Ghàidhlig:

Screenshot 2014-11-26 23.34.39

Feasgar math a h-uile duine. Mòran taing airson an cothrom seo a bhruidhinn air luach nam meadhanan sòisealta anns a bhith a’ leasachadh na Gàidhlig. Bidh mi a’ tòiseachadh le beagan cùl-fhiosrachadh agus an uair sin bruidhnidh mi beagan air Là Twitter na Gàidhlig agus air cothrom rannsachaidh mus an tèid mi gu co-dhùnadh.

Screenshot 2014-11-26 23.04.18

Tha mi toilichte a ràdh gu bheil mòran buidhnean na Gàidhlig an-diugh ann an comais le deich bliadhna air ais, fiù ’s sia bliadhna air ais nuair a thòisich mi Gàidhlig a dh’ionnsachadh.

An-diugh tha timcheall air dà fhichead buidhnean leasachaidh na Gàidhlig…

View original post 1,506 facal eile

Bho Lannraig Nuadh gu Alba Nuadh #Gàidhlig – From New Lanark to Nova Scotia #Gaelic

Fhuair sinn techdaireachd bho Riaghaltas na h-Alba an-diugh airson a h-uile duine an sàs ann an Là Twitter le faclan bho Alasdair Allan, Ministear airson Cànain na h-Alba. Seo dè thuirt e:

We received a message for everyone who got involved at all levels from the Scottish Government today with a comment about Gaelic Twitter Day from the Minister for Scotland’s Languages, Alasdair Allan:

“The fact that the #Gàidhlig [hashtag] reached more than 1.5 million people and was embraced from New Lanark to Nova Scotia clearly shows that the Gaelic language is an important part of many people’s everyday lives. There is great passion from speakers brought up with Gaelic and those at all stages of learning the language and Twitter focused their energy for one day of celebration. I would like to commend everyone involved in organising the day for surpassing their targets so spectacularly, thank everyone that took part and look forward to next year’s event.”

(Lean an ceangal airson an alt gu lèir / Follow the link for the whole article)

Social Media Alba ®

[English below] Tha faisg air seachdain air falbh o chionn tòiseachadh Latha Twitter na Gàidhlig agus thathar a’ dèanamh beagan rannsachadh a thomhas am buaidh gu lèor air an latha siud.  Chaidh toraidhean eile air foillseachadh dà latha air ais. Thathar a’ fàs soilleir gu bheil ceanglaichean ùr eadar luchd-cleachdaidh Twitter na Gàidhlig agus thathar a’ faicinn gun deach cleachdadh den taga-hais #Gàidhlig suas dà thuras ann an comais le seachdain ro-làimh Là Twitter na Gàidhlig. Bhiodh e math  leantalachd an treand seo fhaicinn; agus gus sin a dhèanamh, tha e cudromach gu bheil daoine a’ cleachdadh an taga-hais #Gàidhlig ann an gach tuit a sgrìobheas iad agus a chum a’ dol leis a’ Ghàidhlig nuair a cuireas iad tuitaichean a-mach. Gun teagamh, tha e cudromach cuideachd a chumail ann an conaltradh leis na ceanglaichean ùra a rinn iad air Là Twitter na Gàidhlig. Tharraing Latha Twitter na Gàidhlig tòrr duine…

View original post 850 facal eile